Պահեստի միջև տեղափոխություն փաստաթղթով կատարվում է բաղադրիչների և կերակրատեսակների տեղափոխություն մի պահեստից մյուս պահեստ

Գործողություններ > Պահեստի միջև տեղափոխություն

 

Լրացնել ամսաթիվը, ընտրել մուտքի և ելքի պահեստները, ընտրել բաղադրիչները կամ կերակրատեսակները և  սեղմել  հաստատել:

Հաշվետվություն կոճակով հնարավոր է տպել տվյալ փաստաթուղթը:

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.

Copyright ©  2006 - 2024 , Gregsys Inc. All Rights Reserved. Phone +(374) 93 88-02-62, +(374) 95 88-02-62